Postępowania ofertowe - Polskie Mosty Technologiczne

Przeprowadzenie badan
przemysłowych oraz
prac rozwojowych
w Setapp.

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”

Nr wniosku: PMT/2249/1N/2020

Celem projektu jest przygotowanie firmy Setapp Sp. z o.o. do wprowadzenia na rynek kanadyjski nowego produktu - symulatora szkoleniowego Simmersiv.

Mierzalne efekty projektu:

Liczba zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych na rynku docelowym przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji – 1

Przychody ze sprzedaży na eksport produktów/usług/technologii będących przedmiotem wniosku na rynku docelowym – 60 000,00 PLN

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Poniżej znajdują się dokumenty do postępowania ofertowego w ramach projektu dotyczące etapu zagranicznego

Projekt bez tytułu (3)

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

OUR OFFICES

POL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

PL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

 COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

POL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

PL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

klacz
Clutch award badge
topdizajn
svg-image
svg-image
svg-image
svg-image
Instagram Icon
svg-image
svg-image
smart-growth
european-union

©2020 Setapp. All rights reserved.