Przeprowadzenie badan przemysłowych oraz prac rozwojowych w Setapp.

Przeprowadzenie badan
przemysłowych oraz
prac rozwojowych
w Setapp.

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.01.02.00-30-0045/17 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pt.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie innowacyjnego modelu szkoleń z wykorzystaniem VR / AR dla maszyn z obszaru budownictwa, logistyki oraz rolnictwa


Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie innowacyjnej technologii szkoleń z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości), pozwalającej na projektowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi maszyn z branż rolnictwa / logistyki / budownictwa na symulatorach wykorzystujących VR. Szkolenia takie charakteryzować się będą maksymalną efektywnością procesu nauczania przy dużo niższych kosztach procesu szkoleniowego. Technologia ma odznaczać się skalowalnością na wiele dziedzin biznesowych, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji tj. logistyki oraz przemysłu maszynowego.
Celem i rezultatem (efektem) projektu jest:

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.01.02.00-30-0045/17 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pt.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie innowacyjnego modelu szkoleń z wykorzystaniem VR / AR dla maszyn z obszaru budownictwa, logistyki oraz rolnictwa


Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie innowacyjnej technologii szkoleń z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości), pozwalającej na projektowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi maszyn z branż rolnictwa / logistyki / budownictwa na symulatorach wykorzystujących VR. Szkolenia takie charakteryzować się będą maksymalną efektywnością procesu nauczania przy dużo niższych kosztach procesu szkoleniowego. Technologia ma odznaczać się skalowalnością na wiele dziedzin biznesowych, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji tj. logistyki oraz przemysłu maszynowego.
Celem i rezultatem (efektem) projektu jest:

1. Wzrost przychodów i zysków z dział. innowacyjnej, podniesienie poziomu konkurencyjności firmy
2. Dywersyfikacja działalności
3. Stworzenie nowej technologii z zakresu VR / AR
4. Aktywny i pasywny transfer wyników prac B+R do gospodarki
5. Poszerzenie oferty o nową usługę
6. Stworzenie komórki B+R, podniesienie kompetencji kadr
7. Wdrożenie innowacji na rynku polskim i zagranicznym, podniesienie potencjału innowacyjnego firmy
8. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej
9. Współpraca z partnerem zagranicznym, umiędzynarodowienie badań
Data rozpoczęcia projektu: 2018-09-01
Data zakończenia projektu: 2020-08-31
Całkowita wartość projektu: 3 099 735,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 880 500,00 PLN
Kwota dofinansowania / wkład Funduszy Europejskich: 2 188 500,00 PLN

Fundusze Unijne

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

POL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

PL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

klacz
Clutch award badge
svg-image
svg-image
svg-image
svg-image
Instagram Icon
svg-image
svg-image
smart-growth
european-union

©2020 Setapp. All rights reserved.